Viktoria Walldin

Viktoria Walldin

Socialantropolog och partner på White Arkitekter

Viktoria Walldin är socialantropolog och partner på White Arkitekter. På StudBO19 delar hon med sig av teorier och exempel på den delade staden och bostaden, då hon är övertygad om att det är vår tids stora megatrend. 

Sedan 2009 har Viktora byggt ett unikt tvärvetenskapligt team som arbetar nationellt och internationellt med sociala platsanalyser, miljöpsykologi och olika former av dialogarbete. Teamet är engagerat i jämlikhet, jämställdhet och socialt välbefinnande och drivs av frågor som behandlar mångfald, kultur och integration. Normkreativa analyser är avgörande för den framtida planeringen av våra städer och detta genomförs i ett tätt samarbete med arkitekter så att analyserna blir till arkitektur och design.

Seminarium: Den delande staden, bostaden och studentbostaden (spår 2)

Börshuset (Malmö)

En av de saker som fastighetsbranschen pratar mest om just nu är det delande boendet – co-living. För studentbostadsbranschen kan det kännas lite nygammalt, det klassiska studentboendet är ju ändå ett korridorboende. Men när samhälle och kundgrupp förändras, förändras även efterfrågan. Nya boendeformer växer fram som ett svar på ytbrist, förändrade livsstilar, värderingar och familjekonstellationer. […]

Co-living
READ MORE