Sagoeken

Sagoeken

Studiebesök Lund

Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I bottenvåningen bygger Lunds kommun en skola för 300 barn. Ovanpå bygger AF Bostäder 175 ettor för studenter. 

Byggnationen har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Lunds kommun och AF Bostäder och fastigheten är delad genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Först bygger Lunds kommun en kommunal skola och en förskola för totalt 300 barn. Sedan bygger AF Bostäder 175 enrummare för studenter ovanpå.

Sagoeken byggs med hållbarhet i åtanke. Studentbostäderna konstrueras helt och hållet i trä och levereras klara från en fabrik i Piteå innan de monteras. En byggteknik som höjer kvaliteten och effektiviteten i projektet eftersom varje enskild lägenhet kan granskas innan levereras.

Området blir grönt, skönt och trivsamt, med lekytor för både stora och små, avskilda så att de inte stör varandra.

Studiebesök: Studentbostadens roll i staden (spårval)

Studiebesök till Sagoeken i Lund (AF Bostäder) och Stapelbädden i Malmö (MKB Fastighets AB). Följer upp seminariet dagen innan. Ett av konferensens spårval – läs mer.

Studentbostadens roll i staden
READ MORE