Sagoeken

Sagoeken

Studiebesök Lund

Sagoeken består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I bottenvåningen har Lunds kommun byggt en skola för 300 barn. Ovanpå har AF Bostäder byggt 175 ettor för lundastudenter. 

Byggnationen har möjliggjorts genom ett samarbete mellan Lunds kommun och AF Bostäder, och fastigheten är delad genom så kallad tredimensionell fastighetsbildning. Först byggde Lunds kommun en kommunal skola och en förskola för totalt 300 barn. Därefter byggde AF Bostäder 175 enrummare för studenter ovanpå.

Sagoeken är byggd med hållbarhet i åtanke. Studentbostäderna är konstruerade helt och hållet i trä och levererades klara från en fabrik i Piteå innan de monterades. En byggteknik som höjer kvaliteten och effektiviteten i projektet eftersom varje enskild lägenhet kunde granskas innan levererans.

Området är grönt, skönt och trivsamt, med lekytor för både stora och små, avskilda så att de inte stör varandra. Sagoeken – rum för små och stora framtidshopp!

Studiebesök: Studentbostadens roll i staden (spår 1)

Studiebesök till Sagoeken i Lund (AF Bostäder) och Stapelbädden i Malmö (MKB Fastighets AB). Följer upp seminariet dagen innan. Ett av konferensens spårval – läs mer.

Studentbostadens roll i staden
READ MORE