Marcus Horning

Marcus Horning

Stadsbyggnadsdirektör i Malmö

Marcus Horning är stadsbyggnadsdirektör i Malmö Stad. Han är utbildad kulturgeograf och har arbetat med stadsutveckling i både privat och offentlig verksamhet i snart tjugo år. Han har alltid haft en bred ansats i planeringsfrågor och erfarenheten spänner därför från större strategier för kommuner och stadsdelar ner till utformning av det offentliga rummet.

Seminarium: Studentbostadens roll i staden (spårval)

Börshuset (Malmö)

Genom att blanda studentbostäder med andra funktioner i staden, skapas en dynamisk mix som gynnar både studenter, studentbostadsföretag och andra aktörer. Fördelarna kan vara ekonomiska, sociala eller stadsplaneringsmässiga och studentbostäder får olika roller beroende på var de placeras i staden. Vilka goda exempel finns och vad ska man tänka på för att undvika fallgropar? Lunds […]

Studentbostadens roll i staden
READ MORE