Maja Kronwall och Christoffer Ahlenius

Maja Kronwall och Christoffer Ahlenius

Kopparstaden och Stora Tunabyggen

Samarbete, ett lyckat koncept

Högskolan Dalarna har campus i både Falun och Borlänge, och ett bra samarbete mellan kommuner, studenter och lärosäte är a och o. För några år sedan var samarbetet allt annat än bra, och med en otillräcklig bostadssituation ovan på det var behovet av förändring tydligt. Svaret blev ett omtag på Dalarnas bostadsstyrgrupp, där de allmännyttiga bostadsbolagen Kopparstaden och Tunabyggen ingår tillsammans med boendekoordinatorn för Borlänge och Falu kommun, Högskolan Dalarna samt Dalarnas studentkår.

Deras arbete var varit framgångsrikt och visar att ett gott samarbete ger en jämt fördelad och lugn inflyttning vid höst och vårtermin. Med en ordnad boendesituation kan nu bostadstyrgruppen bärja fokusera på andra aspekter, som studiesociala frågor och att bättre synliggöra studenterna i kommunerna. På StudBO19 berättar Maja Kronwall och Christoffer Ahlenius om hur samarbetet ser ut rent konkret och vilka framgångsfaktorer som finns.

Sverigesvepet

Börshuset (Malmö)

Vad händer runt om i Sverige när det kommer till studentbostäder? Följ med på en resa till tre studentbostadsföretag och upptäck olika projekt kopplat till studentbostadsverksamhet. Sverigesvepet inleds med en trendrapport från branschorganisationen Studentbostadsföretagen.

READ MORE