Kerstin Tham

Kerstin Tham

Rektor, Malmö Universitet

Kerstin Tham är rektor vid Malmö universitet och var tidigare prorektor vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon är professor i arbetsterapi och hennes forskning handlar om aktivitet och delaktighet i vardagen efter stroke. Kerstin Tham är övergripande ansvarig för forskningsfrågor och har i sina olika tidigare ledarskapsuppdrag ansvarat för samverkan mellan olika samhällsaktörer såsom hälso- och sjukvården samt övergripande kvalitetsfrågor.

Inledning och panel Malmö och Lund

Börshuset (Malmö)

Malmö och Lund – två städer med varsitt universitet och olika attraktionskraft för studenter. Vilken roll spelar studentbostäder och hur viktiga är för universitetens och städernas attraktivitet? StudBO19 inleds med en panel där aktörer som är viktiga för den regionala studentbostadsmarknaden berättar hur Lund, Malmö och regionen i stort ser på studenter och studentbostäder. Per […]

READ MORE