Katrin Stjernfeldt Jammeh

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Kommunstyrelsens ordförande, Malmö

Katrin Stjernfeldt Jammeh är finanskommunalråd, och kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Hon har läst en fil. kand. i samhällsvetenskap och statsvetenskap på magisternivå på Lunds universitet. Katrin har tidigare arbetat som ledarskribent på tidningen Arbetet, som politisk sekreterare i Region Skåne och varit egen företagare. Hon har varit kommunalråd i Malmö stad med olika ansvarsområden innan hon 2013, som första kvinna på posten, tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Inledning och panel Malmö och Lund

Börshuset (Malmö)

Malmö och Lund – två städer med varsitt universitet och olika attraktionskraft för studenter. Vilken roll spelar studentbostäder och hur viktiga är för universitetens och städernas attraktivitet? StudBO19 inleds med en panel där aktörer som är viktiga för den regionala studentbostadsmarknaden berättar hur Lund, Malmö och regionen i stort ser på studenter och studentbostäder. Per […]

READ MORE