Gunnar Blomé

Gunnar Blomé

Chef samhällsplanering, Malmö stad

Gunnar Blomé är chef för samhällsplanering på Malmöl stads avdelningen för omvärld- och näringsliv.

Seminarium: Studentbostadens roll i staden (spår 1)

Börshuset (Malmö)

Genom att blanda studentbostäder med andra typer av funktioner i staden, skapas en dynamisk mix som gynnar både studenter, studentbostadsföretag och andra aktörer. Fördelarna kan till exempel vara ekonomiska, sociala eller stadsplaneringsmässiga. Studentbostaden kan spela olika roll beroende på hur och var de placeras i staden. Vilka goda exempel finns i regionen och vad ska […]

Studentbostadens roll i staden
READ MORE