Johanna Ärlemalm

Johanna Ärlemalm

Johanna Ärlemalm har via civilekonom-studier vid Handelshögskolan i Göteborg och miljöpsykologi vid Göteborgs Universitet utvecklat sina färdigheter inom ledarskaps- och organisationsutveckling. Hon håller föreläsningar och kurser för grupper och organisationer som vill bli ännu bättre på att leda oss mot en hållbar framtid, och vara platser där medarbetare kan utvecklas och frodas.

Att bygga och designa för psykisk hälsa och välbefinnande

Börshuset (Malmö)

Att leva, och inte minst studera, i dagens samhälle ställer höga krav på våra begränsade mentala resurser. Hur mycket påverkas vi egentligen av vår omgivning, den urbana och den naturliga miljö som vi befinner oss i? Den här föreläsningen handlar om vad vi kan lära oss av forskning inom miljöpsykologi och neurovetenskap för att designa […]

READ MORE