Bo-Anders Jönsson

Bo-Anders Jönsson

Vicerektor, Lunds universitet

Bo-Anders Jönsson är vicerektor med särskilt ansvar för forskarutbildning, breddad rekrytering och kvalitetssäkring Han är ordförande i den universitetsgemensamma forskarutbildningsnämnden och i biblioteksstyrelsen samt Lärosätens Syd representant i Kompetenssamverkans Skåne styrgrupp. Han är också ledamot av SUHF:s expertgrupp för kvalitetsfrågor och medlem i arbetsgruppen för flyktingfrågor.

Inledning och panel Malmö och Lund

Börshuset (Malmö)

Malmö och Lund – två städer med varsitt universitet och olika attraktionskraft för studenter. Vilken roll spelar studentbostäder och hur viktiga är för universitetens och städernas attraktivitet? StudBO19 inleds med en panel där aktörer som är viktiga för den regionala studentbostadsmarknaden berättar hur Lund, Malmö och regionen i stort ser på studenter och studentbostäder. Per […]

READ MORE