SPÅRVAL

Under StudBO19 har du som deltagare möjlighet att välja mellan två spår. Varje spåren börjar med ett förbjupande seminarium och diskussionspass den 16 oktober och följs upp med två studiebesök den 17 oktboer. Alla deltagare kommer få möjlighet att välja spår inför StudBO19. Läs mer om de båda spåren nedan:

 

Spårval: Studentbostadens roll i staden

Genom att blanda studentbostäder med andra av funktioner i staden, skapas en dynamisk mix som gynnar både studenter, studentbostadsföretag och andra aktörer. Fördelarna kan vara ekonomiska, sociala eller stadsplaneringsmässiga och studentbostaden får olika roller beroende på var de placeras i staden. Vilka goda exempel finns i regionen och vad ska man tänka på för att undvika fallgropar? Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning inleder innan vi lyfter upp konkreta exempel och låter deltagarna själva diskutera.

Talare:
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lund

Studiebesök:
Sagoeken – AF Bostäder, Lund
Stapelbädden – MKB Fastighets AB, Malmö

 

Spårval: Co-living

En av de saker som fastighetsbranschen pratar mest om just nu är co-living. För studentbostadsbranschen kan det kännas lite nygammalt, det klassiska studentboendet är ju ändå ett korridorboende. Men när samhälle och kundgrupp förändras, förändras även efterfrågan på det delade boendet. Idag hypas det exklusiva co-boendet med tilläggstjänster och service, medan det studenter söker kanske framförallt är något mer prisvärt. Hur tar vi co-livingtrenden till att passa studenternas varierande preferenser och betalningsförmåga? Vi inleder med beskriva vad det är som gör att vi pratar om co-living just nu, innan vi lyfter in konkreta exempel och studentperspektivet och låter deltagarna själva diskutera.

Studiebesök:
Marathon – AF Bostäder, Lund
Greenhouse – MKB Fastighets AB, Malmö