SPÅRVAL

Under StudBO19 har du som deltagare möjlighet att välja mellan två spår. Varje spåren börjar med ett förbjupande seminarium och diskussionspass den 16 oktober och följs upp med två studiebesök den 17 oktober. Alla deltagare kommer få möjlighet att välja spår inför StudBO19. Läs mer om de båda spåren nedan:

 

Spårval: Studentbostadens roll i staden

Genom att blanda studentbostäder med andra av funktioner i staden, skapas en dynamisk mix som gynnar både studenter, studentbostadsföretag och andra aktörer. Fördelarna kan vara ekonomiska, sociala eller stadsplaneringsmässiga och studentbostaden får olika roller beroende på var de placeras i staden. Vilka goda exempel finns i regionen och vad ska man tänka på för att undvika fallgropar? Lunds stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning inleder innan vi lyfter upp konkreta exempel och låter deltagarna själva diskutera.

Talare:
Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Malmö

Studiebesök:
Sagoeken – AF Bostäder, Lund
Stapelbädden – MKB Fastighets AB, Malmö

 

Spårval: Den delande staden, bostaden och studentbostaden

En av de saker som fastighetsbranschen pratar mest om just nu är det delade boendet – co-living. För studentbostadsbranschen kan det kännas lite nygammalt, det klassiska studentboendet är ju ändå ett korridorboende. Men när samhälle och kundgrupp förändras, förändras även efterfrågan. Nya boendeformer växer fram som ett svar på ytbrist, förändrade livsstilar, värderingar och familjekonstellationer. Och snart måste alla samhällsbyggnadsaktörer omfamna tanken att tillväxt behöver omdefinieras för en hållbar utveckling. Att ”dela” kanske är ett måste i framtiden och digitaliseringens ”smartaste” uppgift blir att skapa sociala platser för nätverkande, delande och flexibilitet. Passet inleds med socialantropologen Viktoria Walldin och fortsätter med konkreta exempel och deltagardiskussioner.

Talare:
Viktoria Walldin, socialantropolog White arkitekter

Studiebesök:
Marathon – AF Bostäder, Lund
Greenhouse – MKB Fastighets AB, Malmö