Seminarium: Studentbostadens roll i staden (spår 1)

Börshuset (Malmö)

Genom att blanda studentbostäder med andra typer av funktioner i staden, skapas en dynamisk mix som gynnar både studenter, studentbostadsföretag och andra aktörer. Fördelarna kan till exempel vara ekonomiska, sociala eller stadsplaneringsmässiga. Studentbostaden kan spela olika roll beroende på hur och var de placeras i staden. Vilka goda exempel finns i regionen och vad ska man tänka på för att undvika fallgropar. Gunnar Blomé, chef samhällsplanering på Malmö Stad inleder innan vi lyfter upp konkreta exempel och låter deltagarna själva diskutera.

Ett av konferensens spårval – läs mer. Fördjupningen följs upp med studiebesök till Sagoeken i Lund och Stapelbädden i Malmö den 17 oktober.

Studentbostadens roll i staden