Inledning och panel Malmö och Lund

Börshuset (Malmö)

Malmö och Lund – två städer med varsitt universitet och olika attraktionskraft för studenter. Vilken roll spelar studentbostäder och hur viktiga är för universitetens och städernas attraktivitet? StudBO19 inleds med en panel där aktörer som är viktiga för den regionala studentbostadsmarknaden berättar hur Lund, Malmö och regionen i stort ser på studenter och studentbostäder.

Per Tryding, vice vd på Sydsvenska Handelskammaren, inleder med att prata om behovet av att attrahera student till regionen och studentbostädernas roll i det arbetet. I den efterföljande panel medverkar Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, Bo-Anders Jönsson, vice rektor Lunds universitet, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lund.