Studentbostadspolitik: Fokus investeringsstödet

Börshuset (Malmö)

Vilken effekt har investeringsstödet på den nationella och lokala bostadsmarknaden? Och hur påverkas det enskilda företagen? Vi släpper den nationella för-eller-emot-diskussionen och går in på konkreta effekter för olika typer av studentbostadsföretag och lokala marknader.

Deltagare:
Henrik Krantz, vd AF Bostäder
Marie Thelander Dellhag, vd MKB Fastighets AB
Rebecka Eidenert, vd Studentbostäder i Sverige
Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen