Seminarium: Den delande staden, bostaden och studentbostaden (spår 2)

Börshuset (Malmö)

En av de saker som fastighetsbranschen pratar mest om just nu är det delande boendet – co-living. För studentbostadsbranschen kan det kännas lite nygammalt, det klassiska studentboendet är ju ändå ett korridorboende. Men när samhälle och kundgrupp förändras, förändras även efterfrågan. Nya boendeformer växer fram som ett svar på ytbrist, förändrade livsstilar, värderingar och familjekonstellationer. Och snart måste alla samhällsbyggnadsaktörer omfamna tanken att tillväxt behöver omdefinieras för en hållbar utveckling. Att ”dela” kanske är ett måste i framtiden och digitaliseringens ”smartaste” uppgift blir att skapa sociala platser för nätverkande, delande och flexibilitet. Passet inleds med socialantropologen Viktoria Walldin och fortsätter med konkreta exempel och deltagardiskussioner.

Ett av konferensens spårval – läs mer. Fördjupningen följs upp med studiebesök till Marathon i Lund och Greenhouse i Malmö den 17 oktober.

Co-living