Att bygga och designa för psykisk hälsa och välbefinnande

Börshuset (Malmö)

Att leva, och inte minst studera, i dagens samhälle ställer höga krav på våra begränsade mentala resurser. Hur mycket påverkas vi egentligen av vår omgivning, den urbana och den naturliga miljö som vi befinner oss i? Den här föreläsningen handlar om vad vi kan lära oss av forskning inom miljöpsykologi och neurovetenskap för att designa studentbostäder för psykiskt välbefinnande – miljöer som kan hjälpa oss att må och prestera bra.