Avslutning och överlämning

Börshuset (Malmö)

StudBO19 avslutas och det avslöjas vilka som arrangerar nästa StudBO-konferens.