Tre studentbostadstrender på StudBO19

Studentbostadsbranschen är i ständig förändring. Samhällstrender, en ny generation kunder och ökade globala influenser påverkar. Vilka trender syns nu och på vilket sätt lyfts de på StudBO19?

 

1. Co-living och delning

Finns det något hetare när det kommer till bostäder just nu? För studentbostäder är co-living själva startpunkten, de första studentbostäderna i Sverige var korridorboenden med delat kök och badrum. De senaste decennierna har fokus legat på enskilt boende, men nya samhällstrender och generationer initierar nu en trend där det delade boende får andra karaktärsdrag och effekter. 
Programpunkter på StudBO19:

>> Den delande staden, bostaden och studentbostaden – Viktoria Walldin
>> Studiebesök: Marathon
>> Studiebesök: Greenhouse

 

2. Psykisk ohälsa och bostaden

I takt med att psykisk ohälsa ökar bland unga lyfts bostaden som en plats för att motverka ensamhet och isolering och främja välmående och social tillhörighet. Framförallt bland studenter är psykisk ohälsa ett problem, något som branschen blir mer och mer uppmärksam på. Olika sätt att bygga, designa och förvalta studentbostäder är en faktor för att vända utvecklingen.
Programpunkter på StudBO19:

>> Att bygga och designa för psykisk hälsa och välbefinnande
>> Våga bry dig! – Örebrobostäder

 

3. Studentbostaden i staden

Ska studentbostaden ligga nära lärosätet för att skapa ett levande campus, mitt i staden för att attrahera studenter eller nära näringslivet för att driva innovation? Intresset för hur studentbostaden kan placeras i staden ökar. Inte bara med tanke på det faktum att läget är viktigt för studenterna, utan också för att bostadstypen i sig skapar positiva effekter på en rad andra områden.
Programpunkter på StudBO19:

>> Panel: Malmö Lund
>> Studentbostadens roll i staden – Gunnar Blomé
>> Studiebesök: Sagoeken
>> Studiebesök: Stapelbädden